สำนักงาน กศน จังหวัดศรีสะเกษ

สำนักงาน กศน จังหวัดศรีสะเกษ

ข้อมูลสมาชิก New ส่งเงินออมสะสม สนใจสมัคร ตรวจสอบสิทธิ คำนวณบำนาญ New สำหรับหน่วยรับสมัคร กองทุนการออมแห่งชาติ

ระเบียบ/กฎหมาย ร้องทุกข์ร้องเรียน แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

กศน.อำเภอเมืองจันทร์ กศน.อำเภอศรีรัตนะ กศน.อำเภอกันทรลักษ์ กศน.อำเภอโนนคูณ กศน.อำเภอเบญจลักษ์ กศน.อำเภอบึงบูรพ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ความปลอดภัยกับลาซาด้า วิธีการชำระเงิน สินค้าและบริการ กรกฎาคม 14, 2021กรกฎาคม 30, 2021 บริษัท เทเลคอม เอ็กซ์เพิร์ท แมเนจเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

การส่งคืนและการยกเลิกสินค้า ภาษาอังกฤษ / English อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์เสริม อิเล็กทรอนิกส์

กีฬาและ การเดินทาง ยานยนต์ และอุปกรณ์ ศูนย์ดูแลลูกค้า การสั่งซื้อสินค้า นโยบายของสินค้าต่างประเทศ

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปี 2564 รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563และรอบ 6 เดือนปี พ.ศ.

ห้องสมุดประชาชนอำเภอน้ำเกลี้ยง ห้องสมุดประชาชน»เฉลิมราชกุมารี»อำเภอขุนหาญ ห้องสมุดประชาชนอำเภอไพรบึง ห้องสมุดประชาชนอำเภอห้วยทับทัน ห้องสมุดประชาชนอำเภอยางชุมน้อย ห้องสมุดประชาชนอำเภอกันทรารมย์

อบจ ปราจีนบุรี อบจ.ปราจีนบุรี

แบบขอใช้รถน้ำ เพื่ออุปโภค บริโภค ร้องทุกข์/ร้องเรียน / ร้องเรียน/ร้องทุกข์ งานบริหารงานบุคคล / ระบบฝากไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ Website byฝ่ายข้อมูลติดตามและประเมินผล กองแผนและงบประมาณ อบจ.ปราจีนบุรี

online slots

โครงการความร่วมมือโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยฯ เว็บไซต์เก่า สาขาวิชาวิทยาการจัดการOpens in a new tab ติดต่อหน่วยงานภายใน สำนักทะเบียนและวัดผล สำนักบัณฑิตศึกษา บริการนักศึกษา ป.ตรี

อบจ ปราจีนบุรี อบจ.ปราจีนบุรี

บุคลากรผู้บริหาร กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองส่งเสริมการเกษตร ข่าวสาร อบต.ข่าวประชาสัมพันธ์

นโยบายการบริหารของนายก ข้อมูลภายในองค์กรสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานเลขานุการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สล็อตออนไลน์888

อบจ ปราจีนบุรี อบจ.ปราจีนบุรี

ประกาศราคากลาง ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สาระน่ารู้ เกี่ยวกับการลงทุน สถานะการลงทุน นโยบายการลงทุน

รายงานสถิติการให้บริการ 6 เดือนแรก ปีพ.ศ.2564 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานพ.ศ.2563 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ศูนย์ข้อมูลข่าวสารบทบาทหน้าที่ขององค์กร ข้อบัญญัติที่ อปท.จัดทำขึ้น

También te puede gustar

¿Necesitas ayuda? habla con nosotros